Filmowanie z powietrza – czyli dron w filmie ślubnym

Temat filmowania z powietrza podczas ślubu należy rozbić na kilka aspektów. ASPEKT TWÓRCZY-czyli efektowne ujęcia z lotu ptaka. Inny to ASPEKT TECHNICZNY-czyli gdzie warto takie ujęcia wykonać. I na sam koniec ASPEKT PRZEPISOWY- ograniczenia i przepisy do jakich musimy się dostosować. Jednak na początek podam kilka miłych spostrzeżeń z mojej strony jako operatora drona. Na samym początku zaznaczę że posiadam licencję oraz wszystkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi drona. Innymi słowy operator bezzałogowego statku powietrznego. Obsługa i sterowanie dronem powietrznym daje mi niesamowitą radość i poszerza możliwości zarówno w filmie jak i w fotografii lotniczej. Wracając do wcześniej poruszonych aspektów, przedstawię w kilku słowach każdy z nich.

 Filmy i zdjęcia z drona

ASPEKT TWÓRCZY – drony filmowe pozwalają na wprowadzenie do filmu ujęć o jakich kiedyś zwykły zjadacz chleba mógł tylko pomarzyć. Ujęcia z powietrza są tak nieprzewidywalne że czasami człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić tego przed samym filmowaniem. Dopiero obserwując widok podczas lotu zaczyna myśleć twórczo, widząc otaczający go widok z powietrza. Jestem wielkim zwolennikiem wprowadzania w filmach ślubnych ujęć z powietrza zarówno podczas sesji plenerowych ale także podczas samego ślubu. Ujęcia uzyskane w taki sposób wniosą do filmu ślubnego niepowtarzalny nastrój i klimat. Widoki z powietrza niejednokrotnie wstrzymują oddech w piersiach i tworzą podniosłą atmosferę ujęć w filmie ślubnym.

ASPEKT TECHNICZNY – jak już wcześniej wspomniałem jestem entuzjastom i wielkim zwolennikiem wykorzystania dronów w filmie. Jednak bywają też sytuacje kiedy odradzam kręcenie z powietrza, ktoś zapyta dlaczego. Odpowiem bardzo prosto, aby ujęcia były afektowne i zapierały dech w piersiach muszą być do tego spełnione pewne warunki. Usytuowanie miejsca musi być odpowiednie, należy unikać obiektów które swoją architekturą zaburzają estetykę ujęcia filmowego np. śmietniki, sklepy itp. Natomiast jeżeli chodzi o kręcenie z powietrza teledysków z sesji plenerowych to bardzo istotną sprawą jest odpowiednie wybranie miejsca do realizacji takich ujęć. Najlepiej gdy jest to miejsce niezakłócone żadną zbędną architekturą wolne od ludzi z bardzo szeroką panoramą. Na przykład mam na myśli panoramy gór, nadmorskie plaże, klimaty pustynne itp.

Przepisy i prawo lotnicze.

ASPEKT PRZEPISOWY – w tej sytuacji nie ma dowolnych interpretacji. Dlatego trzeba się ściśle dostosować do przepisów prawa lotniczego. Kolejna rzecz to zgłoszenie lotu w danym terminie i w wyznaczonych godzinach. Jednak istnieją miejsca i sytuacje gdzie takie loty dronem są całkowicie zakazane lub wiąże się to z ograniczeniami. Więc Para Młoda musi być o tym poinformowana i musi zdawać sobie sprawę że może nastąpić sytuacja uniemożliwiająca lot.